KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERGİSİ 40. SAYI

 

EDİTÖR’DEN
İÇİNDEKİLER

Oğuzhan Taş – Ahlak Düşüncesi Perspektifinden Medya Pratiği Nasıl Görünür

Süleyman İlaslan – Türkiye’de Kalkınma Yaklaşımı Çerçevesinde Radyo Televizyon Yayıncılığı Politikasında Dönüşüm Kalkınma Planlarında Yayıncılık Politikası

Dilek Kaya – Global Memory in the Digital World Is Another History Possible

Jack Jurich – Ebru Kayaalp – Reconceptualizing Propaganda in the Internet Age An Examination of Terrorist Online Propaganda

Kenan Demirci – Dışlayıcı Söylemin Yaygınlaştırılmasında sosyal Medyanın Rolü Suriyeli Mülteciler Örneği

Gül Yaşartürk – Brave Anne ve Kız Çocuğu Kendi Tarihlerini Yazıyor

 

 

 

Kültür ve İletişim Dergisi Sayı: 39

From the Editor

Editör’den

İçindekiler

Dilek Kaya– Yeşilçam Döneminde Film Sansürü Bir Müzakere ve Mücadele Alanı Olarak Film Sesi

Zeynep Merve Şıvgın – Modern Türk Kimliğinin Çelişkili Görünümleri Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Bir İnceleme

Hasan Turgut – Medyada Gerekli Şiddet Söylemi Türkiye’deki Terör Saldırıları Üzerine Bir İnceleme

Nurhan Kavaklı – Okur Yorumlarında Suriyeli Mültecilere Yönelik Eğilimler Hürriyet Gazetesi Örneği

Erhan Özcan – Kimlik Avadanlığının Taşıdıkları İşlevsel Simgesel Bir Eşya Olarak Erkek Cüzdanı

Selin Önen – İzmir’de 35 Buçuk Olmanın Kentsel Orta Sınıf Dinamikleri

Nazlı Eda Noyan – Bir Fincan Türk Kahvesi Eşliğinde Bir Canlandırma Belgeselin Hikayesi

Özlem Güçlü – Kocan Kadar Konuş ya da Son Dönem Türkiye Sinemasının Hayırlısıyla Bekar Kadın Karakter Hizalaması

Pınar Boztepe Mutlu – Post Hümanist ve Feminist Perspektiften Bedenin Sanatsal Dönüşümü

Özge Özdemir – Rapin Krallarından Geçtim Gönül Sultanlarına Bağlandım Türkiye’de İslami ve Tasavvufi Rap Müzik

 

Mart sayısı hazırlanırken…

Barış akademisyenlerinin KHK’larla ihracı dergimizi vurdu…

“…7 Şubat 2017 gecesi yayınlanan 686 Sayılı KHK Türkiye’de akademinin, özellikle toplum bilimlerinin deyim yerindeyse belini kırdı. Çok vahimdi. 48 üniversiteden toplamda 330 akademisyen ihraç edildi. İhraç edilenlerin 184’ü barış bildirisi imzacısı arkadaşlarımızdı. Ankara Üniversitesinden toplamda 71 arkadaşımız ihraç edildi (…)

Kıyım biçiminde bir üniversite tasfiyesiyle sonuçlanan aydın/entelektüel düşmanlığı ve bilim düşmanlığının çok ciddi sonuçları olacak ve bu sonuçların yaşamın her alanında hissedilmesi kaçınılmaz. Ancak tahribat üniversiteyle sınırlı değil. Eğitim Sen üyesi öğretmenler başta olmak üzere birçok meslek grubu da demokrat ve muhalif üyelerini ardı ardınca yayınlanan KHK’larla kaybetti. (…)

7 Şubat 2017 gecesi üniversiteden koparılanlar arasında dergimizin önceki editörü Ülkü Doğanay var. Editör yardımcısı arkadaşımız Merve Diltemiz Mol var. Yine geçmiş yıllarda dergimizin editörlüğünü yapmış Nur Betül Çelik ile Mine Gencel Bek var. Bir önceki KHK’da şimdiki editörümüz Sevilay Çelenk yer almış ve görevinden ihraç edilmişti. Onunla aynı KHK’da ihraç edilenler arasında dergimizin eski editör yardımcılarından Tezcan Durna da vardı. 1 Eylül KHK’sı da yine önceki sayılarda editör yardımcılığı yapmış olan İlkay Kara’yı okulundan koparmıştı. Son KHK’da yayın kurulu üyelerimiz Nur Betül Çelik, Funda Başaran ve İnan Özdemir de var… Tabii ki bütün bu ihraçlar arasında birçok yazarımız ve hakemimiz var. 20. yılımızın ilk sayısını baskıya hazırlarken bunları konuşuyor olmamalıydık. Çok üzgün, çok kırgın ve çok öfkeliyiz. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri bu ihracı hak etmedi. Arkadaşlarımızın hiçbiri insandan, insanlıktan, yurttaştan yana olan barışçıl faaliyetler, adalet ve hakikat tarafındaki bilimsel üretim dışında hiçbir şeyle irtibatlı ya da iltisaklı olmadı.

Hiçbir zaman…

Alanındaki en iyi hakemli dergi olarak anılan ve kesintisiz 20 yılı geride bırakan Kültür ve İletişim Dergisi bu ihraçlarla en ağır biçimde yaralandı. Dergimizin eski ve yeni kadrolarıyla üniversite tasfiyesinden aldığı pay ve dergimizin niteliği tasfiyenin sosyal bilimler açısından niteliğini de gösteriyor. Her zaman olduğu gibi bugün de iyi olan ne varsa hedefte…

Kültür ve İletişim Dergisi’ne emeği geçenlerin şahsında, ihraç edilen bütün barış akademisyenlerine bir kez daha “birlikteyiz” diyoruz.

Hayır, gitmiyoruz! Buradayız!

13 Şubat 2017

Kültür ve İletişim Dergisi
(20 Yıl / 39 Sayı sizinle)