KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERGİSİ 42. SAYI

Editörden

İçindekiler

Ceylan Nur Akgün:    Çocuklu Kadınların Sineması: Fedakârlık ile Hazlar Arasında Savrulmak

Sevilay Çelenk:           Cinayet’i Eve Getirmek: Yabancı TV Dizileri , Uyarlama Çalışmaları ve Kültür 

Önder M. Özdem:      Digital Images in Post-Truth Era: Trust or Doubt?

Didem Tuncay:           Dönüştürücü Karşılaşmalar: Levinas Felsefesi Işığında Suriyeli Sığınmacılara            İlişkin Algılar Üzerine Bir İnceleme

Yeşim Akmeraner:      Digital Labour in Social Media: Expropriation of Leisure Time, Commercialization of Creative Activity and the Problem of Alienation

Hatice Çoban Keneş:  Türkiye’de Akademik Özgürlük, TSBD Kongreleri ve Dezavantajlı Gruplar Üzerine Söz Söylemek

Vahdet Mesut Ayan:    Türkiye’de Medyanın Dönüşümünün Ardındaki İtki: İslamcı Burjuvazi

Serra Sezgin, Mutlu Binark, Haydar Yalçın, Günseli Bayraktutan:

Türkiye’de Dijital Oyun Çalışmalarının 10 Yılı: Bir TUBİTAK-SOBAG Araştırmasının Boylamsal Etki Değerlendirmesi

Değiniler

Bager Akbay:                 Robot Şair Deniz Yılmaz: Bir Yapay Varlık Oluşturma Teşebbüsü

Halil Nalçaoğlu:           Yapay Zekâ Tartışmaları ve ‘Tersine Modelleme’: İnsanlar Gelecekte Makineler    Gibi Düşünebilecek mi?

Sıla Levent:                    Batı Dünyası (Westworld): İnsanlaşmış Robotlardan Robotlaşmış İnsanlara

Aslı Alpar:                      Bir Radikal Medya Örneği: Mahkeme Resimleri

Kitap Eleştirisi

Yiğit Karahanoğulları: Yeni İslami Burjuvazi: Türk Modeli

 

43. Sayımızın Dosya Konusu: Türkiye’nin Seçimleri

Değerli Araştırmacılar,

Kültür ve İletişim’in (ki’nin) Mart 2019’da yayımlanacak 43. Sayısının dosya konusu Türkiye’nin Seçimleri. Bu sayımızda diğer konulardaki metinlerin yanı sıra Türkiye’nin başta 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere tüm demokratik seçimlerine ilişkin araştırmalara yer vermek istiyoruz. Aşağıdakilerle sınırlı olmayan konulardaki yazı önerilerinizi bekliyoruz:

 

Türkiye’de seçim çalışmalarının tarihi

Seçimler ve demokrasi

Seçimlerin hukuku

Seçimlerin cinsiyeti

Liderlerin seçim performansı

Seçim kampanyaları

Seçmen davranışları

Sosyal medyada seçimler

Seçimler, medya ve radikal medya

Toplumsal hareketler ve seçim süreçleri

 

Makale önerilerinizi en fazla 500 kelimelik bir özet şeklinde kidergisi@imgekitabevi.com adresine “Seçimler Dosyası” konu başlığıyla gönderebilirsiniz. Önemli tarihler şöyle:

1 Ağustos 2018: Dosya için makale önerilerinin son gönderilme tarihi.

10 Ağustos 2018: Kabul edilen özetlerin bildirilme tarihi.

1 Kasım 2018:  Bitmiş makalelerin teslim tarihi.

Kabul edilen önerilerin tamamlanmış metinleri ki’nin yayın ilkeleri uyarınca çift kör hakemlik sürecine girecektir.

ki, iletişim, kültür eleştirisi ve toplumsal düşünce alanlarında üretilen en iyi eleştirel yazıları yayımlamaya adanmış disiplinlerarası akademik bir dergidir. ki, eleştirelliği, aklın sınır ve imkânlarının araştırılması yolunda her türlü dogma karşıtlığı olarak tanımlar. ki’nin kapıları iletişim çalışmalarına olduğu kadar insan varoluşunun ve kültürünün temel bileşeni olan iletişimin içerildiği tüm düşünce boyutlarına -tüm sosyal bilim disiplinlerine, insan bilimlerine, tüm yöntemlere ve bunların kesişim noktalarından doğacak arayışlara- açıktır.

ki, “hakemli” bir dergidir; dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, yazarın kimliğini bilmeyen uzman hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. ki yılda iki kez, Mart ve Eylül aylarında yayımlanır. ki’nin yayın dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. ki EBSCOhost ve ULAKBİM veri tabanlarında taranmaktadır.

42. sayımız için son yazı çağrısı!

Değerli Araştırmacılar,

Dergimizin Eylül 2018’de çıkacak 42. Sayısının özel dosya konusu Yapay Zeka. Bu sayımızda kültür ve iletişim alanıyla ilgili diğer konulardaki yazıların yanı sıra Yapay Zeka üzerine makale, değini ve kitap eleştirilerinden oluşan bir özel dosya da hazırlıyoruz.

Başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmayan ve hakemlik sürecine girecek akademik yazılarınızı 20 Mayıs 2018; eleştiri ve değini yazılarınızı ise 10 Haziran 2018 tarihine kadar kidergisi@imgekitabevi.com adresine gönderebilirsiniz.

 

KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERGİSİ 41. SAYI

Editörden

İçindekiler

Gülşah Başlar – Yeni Medyada Eleştirel Mizah Üzerine Netnografik Bir İnceleme Bobiler. Örg

Çağla Karabağ Sarı – Sinema İzleyicisi Araştırmalarında Etnografik Yaklaşımlar Jackie Stacey ve Lakshmi Srinivas’ın Çalışmaları

Cemile Tokgöz – Mekan ve Beden Bağlamında Gözetim ve Direniş

Sebahattin Şen – Tarih, Sınıf ve Temsil Türkiye Sinemasında Kürtlüğün Sol Popülist İnşası

Levent Yılmazok – Deleuze ve Türkiye Sineması Bir İzdüşüm Alma Denemesi

 

 

 

 

KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERGİSİ 40. SAYI

 

EDİTÖR’DEN
İÇİNDEKİLER

Oğuzhan Taş – Ahlak Düşüncesi Perspektifinden Medya Pratiği Nasıl Görünür

Süleyman İlaslan – Türkiye’de Kalkınma Yaklaşımı Çerçevesinde Radyo Televizyon Yayıncılığı Politikasında Dönüşüm Kalkınma Planlarında Yayıncılık Politikası

Dilek Kaya – Global Memory in the Digital World Is Another History Possible

Jack Jurich – Ebru Kayaalp – Reconceptualizing Propaganda in the Internet Age An Examination of Terrorist Online Propaganda

Kenan Demirci – Dışlayıcı Söylemin Yaygınlaştırılmasında sosyal Medyanın Rolü Suriyeli Mülteciler Örneği

Gül Yaşartürk – Brave Anne ve Kız Çocuğu Kendi Tarihlerini Yazıyor

 

 

 

Kültür ve İletişim Dergisi Sayı: 39

From the Editor

Editör’den

İçindekiler

Dilek Kaya– Yeşilçam Döneminde Film Sansürü Bir Müzakere ve Mücadele Alanı Olarak Film Sesi

Zeynep Merve Şıvgın – Modern Türk Kimliğinin Çelişkili Görünümleri Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Bir İnceleme

Hasan Turgut – Medyada Gerekli Şiddet Söylemi Türkiye’deki Terör Saldırıları Üzerine Bir İnceleme

Nurhan Kavaklı – Okur Yorumlarında Suriyeli Mültecilere Yönelik Eğilimler Hürriyet Gazetesi Örneği

Erhan Özcan – Kimlik Avadanlığının Taşıdıkları İşlevsel Simgesel Bir Eşya Olarak Erkek Cüzdanı

Selin Önen – İzmir’de 35 Buçuk Olmanın Kentsel Orta Sınıf Dinamikleri

Nazlı Eda Noyan – Bir Fincan Türk Kahvesi Eşliğinde Bir Canlandırma Belgeselin Hikayesi

Özlem Güçlü – Kocan Kadar Konuş ya da Son Dönem Türkiye Sinemasının Hayırlısıyla Bekar Kadın Karakter Hizalaması

Pınar Boztepe Mutlu – Post Hümanist ve Feminist Perspektiften Bedenin Sanatsal Dönüşümü

Özge Özdemir – Rapin Krallarından Geçtim Gönül Sultanlarına Bağlandım Türkiye’de İslami ve Tasavvufi Rap Müzik

 

Mart sayısı hazırlanırken…

Barış akademisyenlerinin KHK’larla ihracı dergimizi vurdu…

“…7 Şubat 2017 gecesi yayınlanan 686 Sayılı KHK Türkiye’de akademinin, özellikle toplum bilimlerinin deyim yerindeyse belini kırdı. Çok vahimdi. 48 üniversiteden toplamda 330 akademisyen ihraç edildi. İhraç edilenlerin 184’ü barış bildirisi imzacısı arkadaşlarımızdı. Ankara Üniversitesinden toplamda 71 arkadaşımız ihraç edildi (…)

Kıyım biçiminde bir üniversite tasfiyesiyle sonuçlanan aydın/entelektüel düşmanlığı ve bilim düşmanlığının çok ciddi sonuçları olacak ve bu sonuçların yaşamın her alanında hissedilmesi kaçınılmaz. Ancak tahribat üniversiteyle sınırlı değil. Eğitim Sen üyesi öğretmenler başta olmak üzere birçok meslek grubu da demokrat ve muhalif üyelerini ardı ardınca yayınlanan KHK’larla kaybetti. (…)

7 Şubat 2017 gecesi üniversiteden koparılanlar arasında dergimizin önceki editörü Ülkü Doğanay var. Editör yardımcısı arkadaşımız Merve Diltemiz Mol var. Yine geçmiş yıllarda dergimizin editörlüğünü yapmış Nur Betül Çelik ile Mine Gencel Bek var. Bir önceki KHK’da şimdiki editörümüz Sevilay Çelenk yer almış ve görevinden ihraç edilmişti. Onunla aynı KHK’da ihraç edilenler arasında dergimizin eski editör yardımcılarından Tezcan Durna da vardı. 1 Eylül KHK’sı da yine önceki sayılarda editör yardımcılığı yapmış olan İlkay Kara’yı okulundan koparmıştı. Son KHK’da yayın kurulu üyelerimiz Nur Betül Çelik, Funda Başaran ve İnan Özdemir de var… Tabii ki bütün bu ihraçlar arasında birçok yazarımız ve hakemimiz var. 20. yılımızın ilk sayısını baskıya hazırlarken bunları konuşuyor olmamalıydık. Çok üzgün, çok kırgın ve çok öfkeliyiz. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri bu ihracı hak etmedi. Arkadaşlarımızın hiçbiri insandan, insanlıktan, yurttaştan yana olan barışçıl faaliyetler, adalet ve hakikat tarafındaki bilimsel üretim dışında hiçbir şeyle irtibatlı ya da iltisaklı olmadı.

Hiçbir zaman…

Alanındaki en iyi hakemli dergi olarak anılan ve kesintisiz 20 yılı geride bırakan Kültür ve İletişim Dergisi bu ihraçlarla en ağır biçimde yaralandı. Dergimizin eski ve yeni kadrolarıyla üniversite tasfiyesinden aldığı pay ve dergimizin niteliği tasfiyenin sosyal bilimler açısından niteliğini de gösteriyor. Her zaman olduğu gibi bugün de iyi olan ne varsa hedefte…

Kültür ve İletişim Dergisi’ne emeği geçenlerin şahsında, ihraç edilen bütün barış akademisyenlerine bir kez daha “birlikteyiz” diyoruz.

Hayır, gitmiyoruz! Buradayız!

13 Şubat 2017

Kültür ve İletişim Dergisi
(20 Yıl / 39 Sayı sizinle)