Kültür ve İletişim Sayı 36

 

ki-36-onKültür ve İletişim’in 36. sayısı yayınlandı.

ki’nin e-dergi formatına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Dergiyi bir bütün olarak veya ayrı makaleler olarak indirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

E-dergiyi okumak için Android uyumlu cihazınızdan “İmge Dijital Kitap” uygulamasını indirmeniz gereklidir.

 

 

google-play-indir

 

 

 

İmge Dijital Kitap: İmge Dijital Kitap Android Uygulaması

 

 

Kültür ve İletişim E-Dergi

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015


Başlık: Künye

Yazar(lar): –

Sayfa: 2

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612935

Link: http://ki.imge.com.tr/wp-content/uploads/2015/09/Kİ_36_KUNYE.pdf


Başlık: İçindekiler / Contents

Yazar(lar): –

Sayfa: 3-6

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612936

Link: http://ki.imge.com.tr/wp-content/uploads/2015/09/Kültür-ve-İletişim-36.-Sayı-içindekiler.pdf


Başlık: Editör’den

Title: From the editor

Yazar(lar): Ülkü Doğanay

Sayfa: 7-10

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612937

Link: http://ki.imge.com.tr/wp-content/uploads/2015/09/kulturveiletisim36sayionsoz.pdf


Başlık: Tek Parti Döneminde Politik Söz ya da Retoriğin Yeri

Title: The Role of the Political Speech or Rhetoric During the Single Party Period

Yazar(lar): Halise Karaaslan Şanlı

Sayfa: 11-37

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612938

Link: http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-tek-parti-doneminde-politik-soz-ya-da-retorigin-yeri-halise-karaaslan-sanli/


Başlık: Papa XVI. Benedict’in Ziyareti Ekseninde Ulusal Basında Kendimize Bakmak: Hoşgörülü ve Medeni Müslümanlar, Hayran Olunası Türkler

Title: Reflecting upon Ourselves through National Press Within the Framework of the Visit of Pope Benedict XVI: Tolerant and Civilised Muslims, Admirable Turks

Yazar(lar): İnan Özdemir Taştan, Hatice Çoban Keneş

Sayfa: 38-61

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612939

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-papa-xvi-benedictin-ziyareti-ekseninde-ulusal-basinda-kendimize-bakmak-hosgorulu-ve-medeni-muslumanlar-hayran-olunasi-turkler-inan-ozdemir-tastan-ve-hatice-co/


Başlık: Hilelik: Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun  Filminde Suç ve Suçun Yeniden Üretimi

Title: Fraud: Crime and the Reproduction of Crime in Nuri Bilge Ceylan’s Three Monkeys

Yazar(lar): Gül Yaşartürk

Sayfa: 62-82

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612940

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-hilelik-nuri-bilge-ceylanin-uc-maymun-filminde-suc-ve-sucun-yeniden-uretimi-gul-yasarturk/


Başlık: Medya Aktivizminin bir Biçimi Olarak Taktiksel Medya: icmihrak.blogspot.com Üzerine bir Analiz

Title: The Tactical Use of Media as a Form of Media Activism: an Analysis of icmihrak.blogspot.com

Yazar(lar): Oya Morva

Sayfa: 83-104

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612941

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-medya-aktivizminin-bir-bicimi-olarak-taktiksel-medya-icmihrak-blogspot-com-uzerine-bir-analiz-oya-morva/


Title: Picnoleptic Horizons of the Knowledge Decade: Techno-Creative Communities in Turkey

Başlık: Birikim Çağında Anlık Hızlandırılmış Ufuklar: Türkiye’nin Yaratıcı Cemaatleri

Yazar(lar): Aslı Telli Aydemir

Sayfa: 105-126

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612942

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-picnoleptic-horizons-of-the-knowledge-decade-techno-creative-communities-in-turkey-asli-telli-aydemir/


Başlık: İşgal, Görkem, Tehlike: Kadifekale Gençlik Altkültürünün Deneyimlerinde Kentsel Dönüşüm Anlatıları

Title: Occupation, Magnificence, Danger: Narratives of Urban Transformation in the Experiences of Kadifekale Youth Subculture

Yazar(lar): Ezgi Burgan

Sayfa: 127-154

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612943

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-isgal-gorkem-tehlike-kadifekale-genclik-altkulturunun-deneyimlerinde-kentsel-donusum-anlatilari-ezgi-burgan/


Başlık: Erdem Koruyucuların Mücadele Alanı: Politik Doğruculuk Üzerine Düşünceler

Title: A Site of Struggle of the Guardians of Virtue: Thoughts on Political Correctness

Yazar(lar): Fatih Keskin

Sayfa: 155-179

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612944

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-erdem-koruyucularin-mucadele-alani-politik-dogruculuk-uzerine-dusunceler-fatih-keskin/


Başlık: Medya Sorumluluğu Düşüncesinin Yeniden İcadı: Yönetimsellik Ekseninde Bir Kavrayışa Doğru

Title: The Reinvention of the Idea of Media Responsibility: Towards a Governmentality-Based Perspective

Yazar(lar): Oğuzhan Taş

Sayfa: 180-195

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612945

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-medya-sorumlulugu-dusuncesinin-yeniden-icadi-yonetimsellik-ekseninde-bir-kavrayisa-dogru-oguzhan-tas/


Başlık: Değini: Habeas Data Kavramı ve Kavramın Kişisel Verilerin Korunması Tartışmalarına Katkısı

Title: Commentary: The Concept of Habeas Data and the Contribution of the Concept to the Discussions on the Protection of Personal Data

Yazar(lar): Mutlu Binark

Sayfa: 196-207

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612946

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-degini-habeas-data-kavrami-ve-kavramin-kisisel-verilerin-korunmasi-tartismalarina-katkisi-mutlu-binark/


Başlık: Etkinlik Değerlendirmesi: Dün ve Bugün: Gramsci’nin Düşüncesinde Felsefe, Politika ve Tarih

Title: Conference Review: Past and Present: Philosophy, Politics, and History in the Thought of Gramsci

Yazar(lar): Can Irmak Özinanır

Sayfa: 208-215

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612947

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-etkinlik-degerlendirmesi-dun-ve-bugun-gramscinin-dusuncesinde-felsefe-politika-ve-tarih-can-irmak-ozinanir/


Başlık: Kitap Eleştirisi: Kamusal Alan

Title: Book Review Kamusal Alan [Public Sphere]

Yazar(lar): İlkay Kara, N. Ceren Salmanoğlu Erol

Sayfa: 216-228

Sayı: 36, Yıl: 18, Yayın Tarihi: 15.09.2015

DOI: 10.18691/imge.20153612949

Link:  http://ki.imge.com.tr/2015/10/06/kultur-ve-iletisim-sayi-36-kitap-elestirisi-kamusal-alan-ilkay-kara-ve-n-ceren-salmanoglu-erol/