Kaynak Gösterme Formatı

 

Metin içinde kaynak belirtme

Tüm referanslar, ana metinde uygun yerlerde ve parantez içinde, yazarın adı, basım yılı ve gerekiyorsa sayfa numaraları ile belirtilir. “Ibid”, “op.cit.”, “a.g.e.” vb. kısaltmalar kullanılmaz. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar, metnin içinde numaralandırılıp, dipnot olarak verilmelidir. Notların içinde yer alan referanslar da metin için geçerli olan kurallara göre belirtilir.

 • Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve kitaba referans veriliyorsa,

(Williams, 1988)

 • Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve belli bir sayfa söz konusuysa,

(Williams, 1988: 26)

 • Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynakçada birden fazla eseri varsa,

(1988: 26)

 • Birbirini takip etmeyen belli sayfalar söz konusuysa,

(Williams, 1988: 22-6, 45-8)

 • İki yazar varsa,

(Lash ve Urry, 1988)

 • İkiden fazla yazar varsa,

(Bennett vd., 1986)

 • Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine referans varsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler eklenerek birbirinden ayrılır.

(Foucault, 1979a)

 • Aynı bahiste birden fazla kaynağa referans varsa, bunlar aynı parantezde noktalı virgülle ayrılarak belirtilmelidir.

(Bourdieu, 1984; DiMaggio, 1987; Lamont, 1988

 • Yazar, doğrudan alıntı yapmıyorsa bile, gereken durumlarda yayın yılıyla birlikte sayfa numarası belirtmelidir.
 • Metnin içindeki alıntılar için çift tırnak, alıntının içindeki alıntılar için tek tırnak kullanılmalıdır. 40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanmadan girintili paragrafla verilmelidir.
 • Metnin içinde başka sebeplerle tek tırnak kullanılmamalıdır.

 

Dergiden makale

Lawrence, Grossberg (1995). “Cultural Studies vs. Political Economy: Is Anybody Else Bored with this Debate.” Critical Studies in Mass Communication 1(12): 72-81.

 

Editörlü bir kitaptan makale

Turow, Joseph (1991). “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries.” Mass Media and Society. James Curan ve Michael Gurevitch (der.) içinde. London: Edward Arnold. 160-167.

 

Bir yazarın seçilmiş yazılarından derlenmiş kitabından makale

Thomas, Lewis (1974). “The Long Habit.” Lives of a Cell: Notes of Biology Watcher içinde. New York: Viking. 47-52.

 

Kitap

Lewis, Justin (1991). The Ideolojical Octopus: An Exploration of Television and Its Audience. London ve New York: Routledge.

 

Çeviri kitap

Larrain, Jorge (1993). İdeoloji ve Kültürel Kimlik. Çev., Neşe Nur Domaniç. İstanbul: Sarmal.

 

Derleme kitap

Balio, Tino (der.) (1990). Hollywood in the Age of Television. Boston: Unwin Hyman.

 

İki yazarlı kitap

Gessell, Arnold ve Francis L. IIg (1949). Child Development: An Introduction to the Study of Human Growth. New York: Harper and Row.

 

Üç ya da daha fazla yazarlı kitap

Spiller, Robert, vd. (1960). Literary History of the United States. New York: MacMillan.

 

Yazar olarak kurum adı

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (1996). Kafkasya ve Orta Asya: Bağımsızlıktan Sonra Geçmiş ve Gelecek. Ankara: Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Yayınları.

 

Web sitesinden yazarlı makale

Swedlow, Tracy (2000). “Interactive Enhanced Television: A Historical and Critical Perspective.” www.itvt.org. Erişim tarihi: 10.05.2004.

 

Web sitesi

Office of Communications. www.ofcom.org.uk. Erişim tarihi: 10.05.2004.