ki hakkında / about c&c

Kültür ve İletişim Hakkında

ki, iletişim, kültür eleştirisi ve toplumsal düşünce alanlarında üretilen en iyi eleştirel yazıları yayımlamaya adanmış disiplinlerarası akademik bir dergidir. ki, eleştirelliği, aklın sınır ve imkânlarının araştırılması yolunda her türlü dogma karşıtlığı olarak tanımlar. ki’nin kapıları iletişim çalışmalarına olduğu kadar insan varoluşunun ve kültürünün temel bileşeni olan iletişimin içerildiği tüm düşünce boyutlarına -tüm sosyal bilim disiplinlerine, insan bilimlerine, tüm yöntemlere ve bunların kesişim noktalarından doğacak arayışlara- açıktır. ki, “hakemli” bir dergidir; dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, yazarın kimliğini bilmeyen uzman hakemler tarafından değerlendirmeye alınır.

ki yılda iki kez, Mart ve Eylül aylarında yayımlanır. kihem basılı, hem de e-dergi formatında yayınlanmaktadır. ki’nin yayın dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. ki EBSCOhost ve ULAKBİM veri tabanlarında taranmaktadır.

 

About Culture & Communication

c&c is a leading interdisciplinary journal devoted to publishing the best critical work in the fields of communication, cultural criticism and social thought. The doors of c&c are open to the works in communication studies as much as other social science disciplines and humanities to the extent that they consist of communication as a major component of human existence. c&c is a peer-reviewed journal with high ethical standards relating to submittal, review, andpublication of manuscripts.

c&c is published twice a year in March and September. c&c is published both in print&online. Publication languages are Turkish and English. c&c is covered by EBSCOhost and ULAKBIM.

Yaygın Süreli Yayın

ISSN 1301-7241

© 2015 kültür ve iletişim. Tüm hakları saklıdır.

Yayıncı izni olmadan, kısmen de olsa fotokopi, film vb. elektronik ve mekanik yöntemlerle çoğaltılamaz.

 

Sahibi/Owner: Refik Tabakçı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/ExecutiveEditor : Burcu Arıkan

Editör/Editor: İnan Özdemir Taştan

 

Yayın Kurulu/Editorial Board

Ayşe İnal, Ankara • Bülent Çaplı, Bilkent Üniversitesi • Funda Başaran Özdemir, Ankara Üniversitesi Halil Nalçaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi • İnan Özdemir Taştan, Ankara Üniversitesi •Meral Özbek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi • Mutlu Binark, Hacettepe Üniversitesi Nejat Ulusay, Ankara Üniversitesi • Nur Betül Çelik, Ankara Üniversitesi •Sevilay Çelenk, Ankara Üniversitesi • Tuğba Kanlı Taş, Ankara Üniversitesi • Ülkü Doğanay, Ankara Üniversitesi

 

Editör Yardımcıları /AssistantEditors: Sıla Levent • Sinem Akyön Çelik

Grafiker/Design: Aslı Sezer

Dizgi/Typeset : Yalçın Ateş

 

Uluslararası Danışma Kurulu/International Advisory Board:

Ackar Abbas, University of California • ArmandMattelart (Emeritus)•Briankle G. Chang, University of Massachusetts • Kuan-HsingChen, ChiaoTungUniversity•Lawrence Grossberg, University of North Carolina •Michael Morgan, University of Massachusetts • Mehmet Sobacı, Ankara Üniversitesi RajagopalanRadhakrishnan, University of California

 

Yönetim Yeri/Executive Office

Konur Sokak No: 17/12 Kızılay • Ankara • Turkey

e-posta: kidergisi@imgekitabevi.com